Reduser klimaavtrykket ditt. Boble vannet ditt selv.   

Norge har drikkevann av god kvalitet. Et kretsløp naturen har sørget for i milliarder av år. Det er godt, ferskt, nærprodusert og kommer rett hjem i springen din til en svært lav kostnad!
Hvis du foretrekker vann med kullsyre, er det smarteste og enkleste valget å skaffe en SodaStream, slik at du kan boble vannet ditt selv. Ikke bare er det enkelt og komfortabelt, det kan også bidra til noe mer. Vi ønsker å inspirere til mer enn bare å akseptere det åpenbare. Vi vil oppmuntre til å gjøre bedre valg for seg selv og planeten.

En kullsyresylinder er nok til å tilsette kullsyre i cirka 60 liter vann*. Når den er tom, leverer du den bare tilbake, så fyller vi den på nytt og bruker den om igjen. (Selvfølgelig betaler du bare for påfyll av gass.) Kullsyresylinderen har et klimaavtrykk selv om den brukes mange ganger. Derfor har vi beregnet påvirkningen på klimaet, gjennom leverandørkjeden, ved hjelp av miljøkonsulentfirmaet Eco Now og 2050 Consulting. Vi har også kompensert klimaavtrykket med 115 %, altså 15 % mer enn den genererer i utslipp, ved å investere i forskjellige klimaprosjekter som både reduserer utslipp og tar bort kulldioksid fra atmosfæren. **

Vi bidrar til å fange og fjerne kulldioksid direkte fra luften!

For å begrense den globale oppvarmingen, må vi redusere CO₂-utslippene våre, men vi måogså få bort kulldioksid som allerede ersluppet ut*.  Vi investerer i en av verdens viktigste teknologier for permanent å ta bort økte nivåer av kulldioksidutslipp. Teknologien heter Direct Air Capture (DAC).

To av verdens første aktive DAC-fabrikker ligger i Island der enorme vifter suger inn luft og fanger kulldioksiden.  Når den først er fanget, bindes den med et vulkansk mineral og krystalliseres, slik at kulldioksiden ikke lengre kan bidra til den globale oppvarmingen. Prosessen blir mulig når CO₂ reagerer med basalt, et mineral som det finnes massevis av på Island.* Vi ser det som viktig å støtte denne teknologien i et tidlig stadium, slik at det kan bygges flere DAC-fabrikker og enda mer kulldioksid kan fanges opp.

Vår visjon: Å forandre måten verden drikker på.

Vann og å forandre hvordan verden drikker, er filosofien vår og hjertet i SodaStream. Å investere i Aqua Clara-prosjektet* slik at befolkningen i Kenya får tilgang til rent drikkevann, var derfor naturlig for oss. Over 19 millioner mennesker i Kenya har ikke tilgang til rent vann. Prosjektet bidrar til å redusere avskoging i områder der man vanligvis brenner opp trær for å koke vannet slik at det kan drikkes. Bidraget vårt forhindrer at om lag 1000 tonn kulldioksid slippes ut. Det tilsvarer klimaavtrykket ved å reise fra Oslo til New York med fly 1000 ganger. *

Forhindrer avskoging og beskytter 105 000 hektar tropisk regnskog

SodaStream støtter REDD+ prosjektet Acre Amazonas som motvirker avskoging og beskytter 105 000 hektar tropisk regnskog i et av verdens mest omfattende økosystemer med biologisk mangfold. Prosjektet oppfyller hele 15 av FNs 17 globale mål. *

Forhindrer gasslekkasjer som er 25 ganger sterkere enn CO₂

Ut ifra innsikten om hvor viktig det er å oppbevare gass på en sikker måte, har SodaStream investerte i et prosjekt i Bangladesh som reparerer gamle og sprukne naturgassledninger. Lekkasjene slipper ut metangass, en drivhusgass som bidrar til den globale oppvarmingen over 25 ganger mer enn kulldioksid. *

Mer enn bare klimakompensasjon!

Bærekraft er en av kjerneverdiene til SodaStream, både som bedrift og for produktene våre. Å forhindre utslipp av mer kulldioksid enn det kullsyresylinderne våre genererer, er et viktig standpunkt, men det er bare en liten del av bærekraftsarbeidet vårt.

For å fortsette å lede an i reisen mot et mer bærekraftig boblevann, har vi inngått partnerskap med Carbon Trust, et globalt konsulentfirma som arbeider med klima og som sertifiserer våre ledende produkter med beregnet klimaavtrykk (Carbon Footprint Measured).

Vi ser hele tiden over produktene våre og emballasjen vi bruker, og det kommer vi aldri til å slutte med. Vi er nå midt oppe i prosessen med å endre plastflaskene våre med smakstilsetning til gjenvunnet PET. Vi har allerede installert solcellepaneler på flaggskipsfabrikken vår i Israel, og vi tar sikte på å ha fornybar energi på alle de globale virksomhetene våre.

Dette er bare noen få eksempler på tiltakene våre for å vokse som et bærekraftig og bevisst selskap. Men å eliminere avfall fra engangsplast, kommer alltid til å være selve kjernen av virksomheten vår og sentrum for forretningsmodellen vår.  Globale spiller SodaStream en viktig rolle i å begrense mengden av plast fra milliarder av engangsplastflasker hvert år.

Følg oss for å lære mer om hvordan du kan hjelpe til med å bekjempe klimaforandringer, arbeide for en mer bærekraftig framtid og forandre hvordan verden drikker!

* Avhengig av hvilken type kullsyremaskin du bruker og hvor mye kullsyre du vil ha.
* Certificate of offset SodaStream.
* SodaStream confirmation Climeworks.
* IPCC-rapporten, kapittel 4
* Les mer på Climeworks
* https://www.aquaclarakenya.com/ 
* Ifølge co2 myclimate beregning, reise en vei
* https://www.arborday.org/carbon/project-natural-capital.cfm
*  United States Environmental Protection Agency