Nå er våre forpakninger gjenvinningsbare via Bower!

Bower er et spennende initiativ som får flere å gjenvinne og resirkulere via en applikasjon og et belønningssystem. Våre sylindere er selvfølgelig allerede i en komplett gjenfylling- og gjenvinningssirkulasjon, men våre forpakninger og smaksflasker må på et tidspunkt bli gjenvunnet. Like mye som vi vil sikkerstille at våre kunder gjenvinner produktene våre på riktig måte, så ønsker vi også å støtte Bower-initiativet. Gjenvinning og at minske plastavfall er tross alt en del av kjernen i vår organisasjon. Last ned og bruk Bower-applikasjonen og skann strekkoden ved din vanlige lokale gjenvinningsstasjon, når du gjenvinner belønnes du med poeng eller penger.