Nå er våre forpakninger gjenvinningsbare via Bower!

Bower er et spennende initiativ som får flere å gjenvinne og resirkulere via en applikasjon og et belønningssystem. Våre sylindere er selvfølgelig allerede i en komplett gjenfylling- og gjenvinningssirkulasjon, men våre forpakninger og smaksflasker må på et tidspunkt bli gjenvunnet. Like mye som vi vil sørge for at våre kunder gjenvinner produktene våre på riktig måte, så ønsker vi også å støtte Bower-initiativet. Gjenvinning og å minske plastavfall er tross alt en del av kjernen i vår organisasjon. Last ned og bruk Bower-applikasjonen og skann strekkoden ved din vanlige lokale gjenvinningsstasjon, når du gjenvinner belønnes du med poeng eller penger.