Vilkår og betingelser

SodaStream International Ltd. og tilknyttede selskaper («SodaStream») ønsker deg velkommen til www.sodastream.no. Vi håper at besøket ditt på dette nettstedet er en boblende opplevelse. Vær oppmerksom på at besøkene dine på dette nettstedet er styrt av og underlagt disse vilkårene. Vi ber deg lese dem og de andre retningslinjene før du bruker dette nettstedet.

Informasjon om varemerker

SODA-CLUB og SODASTREAM er varemerker for SodaStreams tilknyttede selskaper i EU, USA og/eller andre land. Andre varenavn, varemerker, logoer og helhetsinntrykk/særpreg brukt på dette nettstedet er eiendommen til SodaStream eller dets tilknyttede selskaper eller tredjeparter, og kan ikke brukes av deg eller noen annen part for noe formål. Ingenting i dette dokumentet skal anses eller tolkes slik at det gir deg eller noen annen part noen rettigheter til slik immateriell eiendom eller tillatelse til å bruke den. Det er særlig ikke tillatt med noen bruk eller endring av et varemerke, en logo eller et helhetsinntrykk/særpreg uten skriftlig forhåndssamtykke fra SodaStream.

Opphavsrett
Alt innhold på dette nettstedet uansett form tilhører SodaStream eller dets innholdsleverandører og er beskyttet av amerikanske, europeiske og/eller internasjonale lover om opphavsrett.

Bruk av www.sodastream.no
SodaStream lar deg utelukkende besøke og bruke dette nettstedet for personlige og informative formål eller for å fremsette en forespørsel. Du kan ikke endre dette nettstedet eller noen del av det, gjøre noen kommersiell bruk av det eller innholdet på det, foreta noen videresalg av produkter, gå inn på en database eller samle inn data, blant annet via datainnsamlings- og uttrekksverktøy. Du kan ikke reprodusere, kopiere, distribuere, publisere, selge, videreselge, modifisere, overføre eller utnytte noen del av dette nettstedet. Du kan ikke bruke noen meta-tager eller annen skjult tekst ved hjelp av www.sodastream.no domenenavn eller andre immaterielle rettigheter.

Levering av tjenester
Din utlevering av opplysninger er underlagt retningslinjer som beskrevet på dette nettstedet. Ved å sende dem inn samtykker du i å være bundet av denne praksisen, så du bør lese retningslinjene nøye.
Hvert av våre lokale nettsteder har og er underlagt egne vilkår, så du bør lese dem når du surfer og/eller bruker et lokalt nettsted lenket til dette nettstedet.

Sende kommentarer til SodaStream
Vi vil gjerne ha kommentarer, inkludert forslag, ideer, spørsmål eller annen informasjon fra deg, men de må ikke være ulovlige, nedsettende, truende, obskøne eller bryte noen parts immaterielle rettigheter, eller på annen måte være skadelige for tredjeparter. Slik kommunikasjon skal ikke inneholde virus eller andre komponenter som er skadelige for dette nettstedet eller andre brukere. SodaStream kan innlede skritt og/eller samarbeide med rettshåndhevelsesorganer eller rettskjennelser som pålegger selskapet å utlevere identiteten til brukere som legger ut slikt innhold.

Du vil bære det fulle ansvaret – juridisk eller på annen måte – for alt materiale du sender til SodaStream eller tredjeparter, og SodaStream påtar seg intet ansvar for slikt materiale.

Ved å sende oss slikt materiale samtykker du i å gi SodaStream en ubegrenset og ugjenkallelig rett til å bruke det etter eget skjønn (annet enn personopplysninger som omfattes av personvernerklæringen), inkludert rettighetene til å reprodusere, endre, utelate, lage verk fra, vise og gjennomføre markedsføringsbruk, salgsfremmende bruk eller annen kommersiell bruk av slikt materiale, og at du ikke skal fremsette noen krav (herunder krav om betaling eller royalties) i denne forbindelse. SodaStream trenger ikke å behandle slikt materiale som konfidensielt.

Personvern
Når du bruker dette nettstedet, er personvernet ditt underlagt vår personvernerklæring. Klikk på personvernerklæringen for å lese den.

Informasjonens nøyaktighet
SodaStream tar nødvendige skritt for å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt og nøyaktig. SodaStream kan ikke garantere at nettstedet eller tjenestene det tilbyr vil være uavbrutt, og at dette nettstedet, serverne, eller e-post sendt fra SodaStream er fri for virus eller andre skadelige komponenter.
Vi er ikke ansvarlige og tar ikke noe ansvar for innhold, tjenester, vilkår og retningslinjer for andre nettsteder som kan være lenket til www.sodastream.no. Vennligst les vilkårene og retningslinjene til disse nettstedene separat.

Avbrudd og forstyrrelser
SodaStream er ikke ansvarlig overfor deg for forstyrrelser på nettstedet og er ikke ansvarlig overfor deg eller noen annen part, dersom bruk av nettstedet forårsaker skade på eller forstyrrer datasystemene dine.
SodaStream oppfordrer deg til å ta forholdsregler for å sikre at bruk av dette nettstedet er fri for virus eller lignende som kan forstyrre driften av datasystemene dine eller skade dem.

Ansvarsfraskrivelse
Med mindre eksistensen av anvendelse av disse vilkårene ville være ulovlig, ugyldig eller uanvendelig: Alle vilkår og garantier ellers underforstått er ekskludert av SodaStream, SodaStream er ikke ansvarlig overfor deg eller noen annen part for tap eller skade, uansett årsak, som er lidt, direkte eller indirekte som følge av bruk av dette nettstedet; og SodaStream er ikke ansvarlig for noe spesielt, indirekte eller tilfeldig følgetap eller følgeskade (av enhver art overhodet) pådratt i forbindelse med dette nettstedet.

Gjeldende lover og jurisdiksjon
Alle krav og/eller tvister mellom deg og SodaStream er underlagt lovene i Norge. Domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tenkelige tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene, erklæringene og praksis som legges ut på dette nettstedet, og din bruk av dette nettstedet.

Diverse
SodaStream forbeholder seg retten til å endre dette nettstedet, og de tjenester, produkter og priser som tilbys, erklæringene som er lagt ut på dette nettstedet og disse vilkårene etter eget skjønn. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon skulle fastslå at noe vilkår heri er uanvendelig eller ugyldig etter loven, skal de øvrige vilkårene og andre erklæringer som er lagt ut på dette nettstedet, fortsatt være gyldige og i kraft.