Reduser klimaavtrykket ditt. Boble vannet ditt selv.   

Norge har drikkevann av god kvalitet. Et kretsløp naturen har sørget for i milliarder av år. Det er godt, ferskt, naturlig og kommer rett hjem i springen din til en svært lav kostnad!

Hvis du foretrekker kullsyreholdig vann, gjør du det enklest og smartest med en SodaStream, der du bobler vannet ditt selv. Det er ikke bare praktisk og komfortabelt, men det reduserer også karbonavtrykket ditt sammenlignet med butikkjøpt flaskevann. Vi vil gjerne tro at det også kan bidra til noe bedre. Vi ønsker å inspirere folk til å ta bedre valg for seg selv og for planeten.

En kullsyresylinder er nok til å tilsette kullsyre i omtrent 60 liter vann[1]. Når den er tom, er det bare å levere den inn, så fyller vi den opp igjen og igjen (og du betaler selvfølgelig kun for kullsyrepåfyllingen). Kullsyresylinderen er, sammen med din SodaStream, et klimasmart alternativ når du vil nyte en kullsyreholdig drikk. Men selv om sylinderen kan gjenbrukes mange ganger har den fortsatt et klimaavtrykk. Vi har derfor beregnet denne klimapåvirkningen, gjennom hele leverandørkjeden, via miljøkonsulentselskapet Eco Now og 2050 Consulting[2]. Vi har i tillegg kompensert klimaavtrykket med 115 %, det vil si 15 % mer enn den genererer i utslipp, ved å investere i ulike klimaprosjekter som både reduserer utslipp og fjerner karbondioksid fra atmosfæren. [3] [4]

 

​Vi bidrar til å fange og fjerne kulldioksid direkte fra luften!

For å begrense den globale oppvarmingen, må vi redusere CO₂-utslippene våre, men vi må også få bort kulldioksid som allerede er sluppet ut. [5] Vi investerer i en av verdens viktigste teknologier for å permanent ta bort økte nivåer av kulldioksidutslipp. Teknologien heter Direct Air Capture (DAC)

To av verdens første aktive DAC-fabrikker ligger i Island der enorme vifter suger inn luft og fanger kulldioksidet.  Når den først er fanget, bindes den med et vulkansk mineral og krystalliseres, slik at kulldioksidet ikke lengre kan bidra til den globale oppvarmingen. Prosessen blir mulig når CO₂ reagerer med basalt, et mineral som det finnes massevis av på Island.[6]  Vi ser det som viktig å støtte denne teknologien i et tidlig stadium, slik at det kan bygges flere DAC-fabrikker og enda mer kulldioksid kan fanges opp.

 

Vår visjon: Å forandre måten verden drikker på.

Vann og å forandre hvordan verden drikker, er filosofien vår og hjertet i SodaStream. Å investere i Aqua Clara-prosjektet[7], slik at befolkningen i Kenya får tilgang til rent drikkevann, var derfor naturlig for oss. Over 19 millioner mennesker i Kenya har ikke tilgang til rent vann. Prosjektet bidrar til å redusere avskoging i områder der man vanligvis brenner opp trær for å koke vannet slik at det kan drikkes.

 

Bidrar til grønn energi

Elektrisitetsproduksjonen er en av de største utslippsfaktorene av klimagasser. Ifølge Project Drawdown[8] vil mer fornybar og grønn energi mellom årene 2020 og 2050, være det viktigste tiltaket for å bekjempe klimaendringer, og klare et scenario på 1,5 grader.

​ Vi innser viktigheten av dette og støtter derfor gledelig prosjektet ”The Global Renewable Energy Portfolio”[9]. Dette bidrar med avgjørende finansiering til etablering av fornybar elektrisitetsproduksjon globalt. Dette Gold Standard-sertifiserte[10] prosjektet er en del av vår klimakompenserende portefølje for 2022, men investering i fornybar elektrisitetsproduksjon har vært en pågående strategi for oss i mange år. Dette inkluderer installasjon av solcellepaneler på hovedfabrikken vår, i tillegg til at hele gassfyllingsvirksomheten vår i Nederland drives av 100 % fornybar elektrisitet.

 

Skogplanting og gjenplanting

Området for dette prosjektet i Uruguay[11], inkluderer områder som tidligere bare bestod av gressletter uten trær. Nå plantes det over 20 000 hektar med trær, som deretter høstes og gjenplantes i en 22-års syklus. Prosjektet skaper lokale arbeidsplasser, forhindrer ulovlig avskoging og gir fortsatt karbonbinding også etter hogst i form av FSC-merkede[12] skogprodukter. Dette prosjektet er sertifisert med VCS og CCB, verdens mest brukte standard for uavhengig granskning av klimakompenserende prosjekter.

 

Mer enn bare klimakompensasjon!

Bærekraft er en av kjerneverdiene til SodaStream, både som bedrift og for produktene våre. Å forhindre utslipp av mer kulldioksid enn det kullsyresylinderne våre genererer, er et viktig standpunkt, men det er bare en liten del av bærekraftarbeidet vårt.

For å fortsette å lede an i reisen mot et mer bærekraftig boblevann, har vi inngått partnerskap med Carbon Trust, et globalt konsulentfirma som arbeider med klima og som sertifiserer våre ledende produkter med beregnet klimaavtrykk (Carbon Footprint Measured).

Vi ser hele tiden over produktene våre og emballasjen vi bruker, og det kommer vi aldri til å slutte med. Vi er nå midt oppe i prosessen med å endre plastflaskene våre med smakstilsetning til gjenvunnet PET. Vi har allerede installert solcellepaneler på flaggskipsfabrikken vår i Israel, og vi tar sikte på å ha fornybar energi på alle de globale virksomhetene våre.

 

Nå er emballasjen vår resirkulerbar med Bower

Bower er et spennende initiativ som får flere til å kildesortere og gjenvinne gjennom en app og et belønningssystem. Sylinderne våre er selvfølgelig allerede i en lukket påfyllingsloop, men før eller siden må også emballasjen og smaksflaskene våre resirkuleres. Like mye som vi ønsker å sikre at kundene våre gjenvinner emballasjen vår på riktig måte, ønsker vi også å støtte Bower-initiativet. Gjenvinning og redusering av plastavfall er tross alt en del av kjernevirksomheten vår.  Last ned og bruk Bower-appen, og skann strekkoden på den vanlige gjenvinningsstasjonen din når du gjenvinner, så belønnes du med poeng eller penger. [13]

Dette er bare noen få eksempler på tiltakene våre for å vokse som et bærekraftig og bevisst selskap. Men å eliminere avfall fra engangsplast, kommer alltid til å være selve kjernen av virksomheten vår og sentrum for forretningsmodellen vår.

Globalt spiller SodaStream en viktig rolle i å begrense mengden av plast fra milliarder av engangsplastflasker hvert år.

Følg oss for å lære mer om hvordan vi sammen kan bidra til å bekjempe mengden engangsplast, jobbe for en mer bærekraftig fremtid og endre hvordan verden drikker!

[1] Avhengig av hvilken type kullsyremaskin du bruker og hvor mye kullsyre du vil ha.
[2] www.econow.se  www.2050.se
[3] Certificate of offset SodaStream
[4] SodaStream confirmation Climeworks
[5] IPCC-rapporten, kapittel 4: https://www.ipcc.ch/sr15/faq/faq-chapter-4/
[6] Les mer på: https://climeworks.com/direct-air-capture
[7] https://www.aquaclarakenya.com/
[8] https://drawdown.org/
[9] https://www.climateimpact.com/global-projects/renewable-energy-portfolio-global/
[10] Sertifiseringsstandard som måler og sikrer effekten av klima- og utviklingsprosjekter: https://www.goldstandard.org/
[11] https://www.climateimpact.com/global-projects/degraded-land-afforestation-uruguay/
[12] Forest Stewardship Council: https://fsc.org/
[13] https://www.getbower.com/