Gjør et bedre valg – Lag boblevannet ditt selv!

Sverige har kanskje verdens beste vann. Nøye produsert av naturen gjennom milliarder av år. Det er godt, ferskt, lokalt produsert og kommer direkte hjem til deg gjennom kranen til en ubetydelig kostnad.

Foretrekker du ditt vann kullsyreholdig, er det smarteste og enkleste å skaffe deg en SodaStream og lage boblevannet ditt selv. Det er ikke bare praktisk og komfortabelt, det har også et lavere klimaavtrykk[1] sammenlignet med å kjøpe kullsyreholdig vann på flaske.

Én kullsyresylinder er nok til å kullsyre omtrent 60 liter vann[2]. Når den er tom, leverer du den inn, så fyller vi den på nytt og bruker den om og om igjen. Kullsyresylinderen sammen med din SodaStream er et smart alternativ hvis du vil nyte kullsyreholdig drikke. Men selv om sylinderen kan gjenbrukes mange ganger, har den fortsatt et klimaavtrykk. Vi har derfor beregnet denne klimapåvirkningen gjennom hele leverandørkjeden for SodaStream Nordics. Vi har brukt Eco Now[3] for å beregne påvirkningen, og 2050 Consulting[4] for tredjepartsvalidering. Basert på denne beregningen har vi kompensert klimaavtrykket med 115%, det vil si 15% mer enn det sylinderen genererer i utslipp, ved å investere i ulike klimaprosjekter som både reduserer utslipp og fjerner karbondioksid fra atmosfæren.[5]

Vi deltar i et svensk klimaprosjekt

Det skilles mellom klimaprosjekter som fjerner, reduserer og forhindrer karbondioksidutslipp. Alle typer er nødvendige for at vi skal klare utfordringen med å begrense den globale oppvarmingen. Et viktig aspekt er at prosjekter som fjerner karbondioksid fra atmosfæren også kan lagre det fjernede karbondioksidet på en effektiv måte og i så lang tid som mulig. Det svenske prosjektet fra The Forest Solution (TFS)[6] lykkes med akkurat dette. Karbondioksidet lagres i unge svenske skoger i minst 50 år.

TFS har utviklet en unik metodologi basert på erfaringer fra over 60 års forskning. Tilpassede næringsstoffer tilsettes nøye utvalgte, privat eide skogsområder i Sverige. Resultatet er at skogen vokser mer og binder mer karbondioksid. Tiltaket har en rask klimaeffekt og utføres på allerede etablerte skoger i ung alder. Dermed kreves ingen ekstra areal, og karbondioksid lagres over lang tid (ca. 50 år) før skogsområdet ifølge svensk lov kan hogges i fremtiden.

Den ekstra biomassen som skapes betyr også at mer fornybar råvare blir tilgjengelig i fremtiden – dette er viktig fordi vi trenger mer fornybare ressurser for å erstatte fossile råvarer, men man ønsker ikke at dette behovet skal føre til at verdifulle skoger blir hogd ned. TFS-metoden hjelper derfor også med å lette presset på verdifulle skogsområder.

SodaStream lagrer over 1000 tonn karbondioksid gjennom det svenske prosjektet TFS.

Vår visjon: Å endre måten verden drikker på

Vann og å “endre hvordan verden drikker” er vår filosofi og hjertet av SodaStreams virksomhet. Hvert år velger SodaStream Nordic hvilke klimaprosjekter vi skal støtte og investere i, og vi prøver å sikre at minst ett klimaprosjekt er relatert til vann.

I år falt valget av vannprosjekt på Clean Water & Cooking i Guatemala[7]. Guatemala sliter med store problemer knyttet til tilgangen på rent vann, og spørsmålet har blitt en nasjonal prioritet. Dette prosjektet, som er sertifisert med Gold Standard, gir tilgang til vannrensende filtre og energieffektive komfyrer til de fattigste og mest sårbare områdene. Prosjektet er viktig for å forbedre levestandarden i området, det bidrar til en rekke globale bærekraftsmål og forventes å redusere totalt 1 milliard tonn CO2 innen 2030.

Bidrar til grønn energi

Elproduksjon er en av de største kildene til utslipp av drivhusgasser. Ifølge Project Drawdown[8], er økt bruk av fornybar grønn energi mellom årene 2020 og 2050 det absolutt viktigste tiltaket for å bekjempe klimaendringene.

Det er en utfordring som må løses så snart som mulig, og som SodaStream tar på alvor. Derfor legger vi en stor del av våre klimakompenserte tiltak dette året på “The Global Renewable Energy Portfolio”[9], som bidrar med avgjørende finansiering til etablering av fornybar elektrisitetsproduksjon globalt. Dette prosjektet er sertifisert med Gold Standard[10]. Å satse på fornybar elektrisitetsproduksjon har vært en vedvarende strategi for oss i mange år. Vi fortsetter å installere solcellepaneler i våre fabrikker, og driften som fyller våre sylindere med gass er 100% drevet av fornybar elektrisitet[11].

Mer enn bare klimakompensasjon

Volumet av karbondioksidet vi bidrar til å fjerne og forhindre i å slippe ut, er større enn utslippet våre kullsyresylindere genererer. Dette er et viktig standpunkt, men det utgjør bare en av brikken i hele vårt bærekraftsarbeid.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vårt bærekraftsarbeid, produkter og emballasje. Vi måler klimapåvirkningen av produktene våre, bruker fornybar energi, benytter FSC-merkede emballasjematerialer, investerer i klimaprosjekter og har som mål å bli mer sirkulære.

Bli med oss på vår sirkulære reise

I en sirkulær økonomi bruker man alt så lenge det er mulig, og når ting en dag er brukt opp, blir de resirkulert og gjenbrukt igjen og igjen. Overgangen til en sirkulær økonomi er både et EU-mål og en del av nasjonale Agenda 2030-mål.

Vi ønsker selvfølgelig å bidra til å nå de sirkulære målene. Kjernen i vår virksomhet handler om gjenvinning og å redusere engangsplast fra drikkeflasker.

På vår vei mot å bli så sirkulære som mulig, har vi kommet langt. Flaskene våre for smakstilsetninger har gått over til helt resirkulert PET, vi har gradvis inkludert og økt andelen resirkulert plast i maskinene våre, og flertallet av kartongene våre er laget av resirkulert kartong. Våre sylindere er allerede i mål med en 100 % lukket sirkulær løkke.

For å ytterligere styrke vårt sirkulære arbeid, ønsker vi å sikre at emballasjen, maskinene og flaskene for smakstilsetninger som til slutt må resirkuleres, blir resirkulert på riktig måte. Derfor har vi tilsluttet oss Bower-initiativet[12].

Bli med på vår sirkulære reise ved å laste ned og bruke Bower-appen, og skann strekkoden på din vanlige lokale resirkuleringsstasjon. Som belønning vil du få poeng eller penger.

Dette er noen eksempler på våre tiltak for å vokse som et bærekraftig og bevisst selskap.

[1] Ifølge en studie fra CarbonTrust 2020 genererer 1 liter SodaStream-kullsyrevann fra DUO-maskinen 0,059 kg CO2 sammenlignet med 1 liter kullsyreholdig flaskevann som i gjennomsnitt har 0,125 kg CO2 ifølge en studie fra IVL på oppdrag fra Sveriges bryggerier i 2009.
[2]Avhengig av hvilken type kullsyremaskin man bruker, og hvor mye kullsyre man ønsker.
[3] www.econow.se
[4] www.2050.se
[5] Certificate of offset SodaStream / TFS certificate
[6] www.theforestsolution.se, www.climateaction.se
[7] https://www.climateimpact.com/global-projects/clean-water-and-cooking-guatemala/
[8] https://drawdown.org/
[9] https://www.climateimpact.com/global-projects/renewable-energy-portfolio-global/
[10] Sertifiseringsstandard som sikrer og måler effekten av klima- og utviklingsprosjekter: https://www.goldstandard.org/
[11] Certificate energy NLC
[12] https://www.getbower.com/