Nordmenn kjøper flaskevann med god samvittighet

Ifølge en nordisk undersøkelse fra SodaStream kjøper nordmenn langt mer kullsyrevann på flaske enn sine naboer. Svenskene kjøper det sjeldnest, og er i tillegg mest bekymret over de miljømessige aspektene.

I forbindelse med verdens vanndag den 22. mars har Kantar Public på vegne av SodaStream Nordics gjennomført en undersøkelse om den nordiske befolkningens vaner og holdninger til kjøp av kullsyrevann på flaske.

I undersøkelsen svarer 74 prosent av nordmenn – høyeste blant de nordiske landene – at de kjøper flaskevann med kullsyre. Lavest ligger svenskene hvor bare 39 prosent svarer det samme. Kun 18 prosent av nordmenn sier imidlertid at de får dårlig samvittighet av å kjøpe vann på flaske, mot 33 prosent av svenskene.

Samme pantesystem

En mulig forklaring på hvorfor nordmenn får mindre dårlig samvittighet enn svenskene kunne ha vært det svært godt utviklede pantesystemet man har i Norge, der nær 9 av 10 flasker blir resirkulert. Men den teorien holder ikke, om man studerer statistikken i de ulike landene.

I Norge oppgir Infinitum, som driver panteordningen, at 92 prosent av all drikkevareemballasje blir pantet. Sveriges ekvivalent, Pantamera, oppgir i sin statistikk at svenskene er marginalt bak på 88,2 prosent. Norge, Sverige, Finland og Danmark de samme ordningene. Med unntak av Tyskland, Litauen og Nederland har ingen av de europeiske landene et system for pant.

– En annen forklaring til ulik atferd mellom landene kunne ha vært tilgangen til rent vann fra springen. På spørsmål om hvorfor man ikke kjøper kullsyrevann på flaske oppgir imidlertid 18 prosent av nordmenn at de liker springvann bedre, mot 13 prosent av svenskene, sier Mats Ajpe, markedssjef i SodaStream Nordics.

Er svenskene mer miljøbevisste?

Siden vi har det samme pantesystemet og rent vann i springen tror Ajpe kanskje forskjellene kan spores til ulike holdninger til miljø og bærekraft blant nordmenn og svensker.

– Vi ser av undersøkelsen at svenskene generelt sett virker å være noe mer opptatt av miljø og bærekraft enn nordmenn. 30 prosent av svenskene som kjøper kullsyrevann på flaske sier at miljøhensyn gjør at de til tider velger å avstå fra kjøpet. Blant nordmennene er dette tallet på 17 prosent, sier Ajpe.

Ifølge undersøkelsen peker også dobbelt så mange svensker som nordmenn på at den lite miljøvennlige transporten av engangsflasker kan få dem til å avstå fra å kjøpe kullsyrevann på flaske. På spørsmål om hvorvidt man selv mener man har en miljøvennlig livsstil vinner også «söta bror» med 83 prosent mot 79 prosent nordmenn.

– Selv om vi ser noen forskjeller mellom landene, ser vi av undersøkelsen av alle de nordiske landene er veldig opptatt av miljøet, men det finnes likevel ting alle kan bli bedre på. Det er derfor viktig at vi ikke bare lener oss tilbake og klapper oss på skulderen, men heller fortsetter å jobbe for en mer bærekraftig verden, avslutter Ajpe.

Den 22. mars er det verdens vanndag. SodaStream arbeider både for et mer bærekraftig konsum av vann, men også at flere skal få tilgang på rent drikkevann. For mer informasjon, besøk SodaStreams nettside.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Petra Strandberg
Nordic Brand Manager
SodaStream NordicsPetra.strandberg@sodastream.se

Om SodaStream

SodaStream er en del av PepsiCo, og er verdensledende leverandør av kullsyrevann. SodaStream operer i 47 land, og gir kundene en boblende drikkeopplevelse med bare et knappetrykk. SodaStream revolusjonerer drikkeindustrien og forandrer hvordan verden slukker tørsten gjennom å tilby bedre valg, både for kundene og for planeten.

For mer informasjon om SodaStream, besøk sodastream.no og følg SodaStream på Facebook, Instagram og Youtube.